Поділ майна набутого у цивільному шлюбі до 2004 року

Як відомо, майно, придбане особами під час шлюбу, є їхньою спільною сумісною власністю. Є ряд особливостей та виключень, але загальне правило саме таке. У Сімейному кодексі України (стаття 74) було встановлено таке ж правило і для осіб, які проживають у «цивільному шлюбі», тобто однією сім’єю, але без офіційної реєстрації шлюбу. Відтак, для поділу майна необхідно встановити факт спільного проживання однією сім’єю.

Однак Сімейний кодекс України набув чинності лише 01 січня 2004 року. До цього часу діяв Кодекс про шлюб та сім’ю, який не передбачав такого правового інституту, як спільне проживання без реєстрації шлюбу. Відповідно і встановлення факту проживання у цивільному шлюбі до 2004 року не має правових підстав, відповідно є неможливим, що також підкріплюється практикою Верховного Суду.

Відтак виникає питання — чи можна визнати спільним сумісним та поділити майно, яке було придбане до 2004 року парою, що проживала сім’єю без реєстрації шлюбу. Відповідь — так, можна. Однак правові підстави та доказування відрізняються від встановлення спільної власності на майно, придбане після 2004. Саме про це піде мова в даному матеріалі.

Правові підстави визнання майна спільним сумісним

Як було зазначено, Кодекс про шлюб та сім’ю не містив норм щодо можливості визнання майна спільним сумісним при відсутності шлюбу. Відповідно, при вирішенні подібних спорів потрібно враховувати положення пункту 1 статті 17 Закону України «Про власність», відповідних норм ЦК Української РСР та з урахуванням практики Верховного Суду України.

Так, згідно із частиною першою статті 17 Закону України «Про власність» майно, придбане внаслідок спільної праці членів сім’ї, є їх спільною сумісною власністю, якщо інше не встановлено письмовою угодою між ними.

Частиною другою статті 112 ЦК Української РСР 1963 року визначено, що сумісною власністю є спільна власність без визначення часток.

Відповідно до Постанови Пленуму ВС України від 22 грудня 1995 року № 29 спільною сумісною власністю є також майно, придбане внаслідок спільної праці членів сім’ї, або майно, придбане внаслідок спільної праці громадян, що об’єдналися для спільної діяльності, коли укладеною між ними письмовою угодою визначено, що воно є спільною сумісною власністю тощо.

Саме ці норми права та судову практику потрібно враховувати, обґрунтовуючи позови про визнання спільним сумісним майна, придбаного у «цивільному шлюбі» до 2004 року.

Що потрібно довести для визнання майна спільним сумісним

Оскільки встановити факт спільного проживання сім’єю без реєстрації шлюбу до 2004 року неможливо, то і доводити потрібно не стільки спільне проживання, як обставини набуття майна, яке маєте намір поділити.

Як зазначено в правовій позиції ВС України (Постанова від 25 грудня 2013 року по справі № 6-135цс13) майно, набуте до 2004 року під час спільного проживання без реєстрації шлюбу, є їх спільним сумісним, якщо: 1) воно придбане внаслідок спільної праці таких осіб, як сім’ї (спільні або індивідуальні трудові зусилля, унаслідок яких вони одержали спільні або особисті доходи, об’єднані в майбутньому для набуття спільного майна, ведення ними спільного господарства, побуту та бюджету); 2) інше не встановлено письмовою угодою між ними.

Тому в подібних справах необхідно довести, що спірне майно було придбане сторонами внаслідок спільної праці: наявність спільного бюджету, спільна та індивідуальна трудова діяльність, отримання доходу кожним з подружжя та спільне планування витрат, внесення спільно коштів на придбання майна, його утримання.

Важливо враховувати, що подібні справи є досить складними та потребують доказів, а тому і підготовка до них потрібна відповідна. На жаль, мало хто на це звертає увагу, наслідком чого є програні справи, підтвердженням чого є і рішення Верховного Суду.

Зрозуміло, що враховуючи давність, мало є збережених документів, що можуть слугувати доказами. З урахуванням цього, в більшості випадків позивачі розраховують виключно на показання свідків. Проте, як зазначає Верховний Суд лише показаннями свідків за відсутності інших доказів не може бути встановлений факт спільного проживання чоловіка та жінки без реєстрацією шлюбу. Відповідно і довести, що майно є спільним сумісним лише на підставі свідчень є неможливим.

Наявність дітей також не доводить існування сімейних відносин, спільного бюджету та спільного господарства.

Таким чином при підготовці справи необхідно ретельно проаналізувати справу, виявити та зібрати письмові докази, які б підтверджували заявлені вимоги, зробити запити та отримати відповіді, виявити можливість витребування доказів через суд. Всі ці дії потрібно вчинити до звернення до суду.

Якщо не буде зібрано відповідної доказової бази, то і розраховувати на успішний результат марно. І лише кваліфікований сімейний адвокат зможе проаналізувати справу та надати висновки щодо судової перспективи, а відповідно — професійно підготувати позов.

Розлучення: процедура, нюанси, допомога адвоката

В даному матеріалі хочемо в загальних рисах описати що потрібно знати при розлученні, які процедури реалізовувати, в якій послідовності та чи варто звертатися до сімейного адвоката.

Строк подачі відомостей про бенефіціарів продовжать

Можна розраховувати, що строк для подачі інформації про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників таки продовжать. Пропонується це зробити ще на 9 місяців, тобто до 11 липня 2022 року.

Пеня за прострочення сплати аліментів

В даному матеріалі ми розглянемо таке питання, як фінансова відповідальність за порушення строків сплати аліментів у вигляді пені. Який її розмір, як потрібно обчислювати та що потрібно зробити для її