Позбавлення батьківських прав

В даному матеріалі піде мова про такий правовий інститут як позбавлення батьківських прав: які для цього можуть бути підстави, порядок подачі заяви, наслідки позбавлення батьківських прав, а також які судові перспективи позбавити нерадивих батьків прав на дитину.

Підстави позбавлення батьківських прав

Перелік причин, через які батьки можуть бути позбавлені своїх прав щодо дітей, зазначений в статті 164 Сімейного кодексу України, та виглядає наступним чином:

 • мати/батько безпідставно не забрали дитину з пологового будинку або іншого медичного закладу і протягом шести місяців не виявляли турботи щодо дитини;
 • мати/батько ухиляються від виховання дитини;
 • у випадку жорстокого поводження з дитиною батьків;
 • мати/батько — хронічні алкоголіки або наркомани;
 • мати/батько експлуатують дитину, примушують її жебракувати або бродяжничати;
 • мати/батько засуджені за вчинення умисного злочину по відношенню до дитини.

Як бачимо з наведеного переліку, та як свідчить судова практика, позбавлення батьківських прав застосовується у випадках, коли особа створює загрозу для життя та здоров’я дитини, або ж як крайній захід впливу на осіб, які не виконують батьківських обов’язків.

Як позбавити батька прав на дитину

У випадках, передбачених більшістю пунктів, справами займаються органи опіки та піклування і правоохоронці. А от з причини, передбаченої пунктом 2, до суду зазвичай звертаються матері для позбавлення прав батька, який не бажає виконувати батьківські обов’язки. Саме такі справи потрапляють до сімейного адвоката, відповідно і зупинимось на цьому ми більш детально.

Отже, відповідно до закону підставою для позбавлення батьківських прав є ухилення батька від виховання дитини. Розширене тлумачення цього поняття надав Верховний Суд України: ухилення батьків від виконання своїх обов’язків має місце, коли вони не піклуються про фізичний і духовний розвиток дитини, її навчання, підготовку до самостійного життя, зокрема:

 • не забезпечують необхідного харчування, медичного догляду, лікування дитини, що негативно впливає на її фізичний розвиток як складову виховання;
 • не спілкуються з дитиною в обсязі, необхідному для її нормального самоусвідомлення;
 • не надають дитині доступу до культурних та інших духовних цінностей;
 • не сприяють засвоєнню нею загальновизнаних норм моралі;
 • не виявляють інтересу до її внутрішнього світу;
 • не створюють умов для отримання нею освіти.

Вказані чинники можуть розцінюватись як ухилення від виховання дитини. При цьому це повинні бути винні дії. Тобто, якщо батько не може певний час виконувати свої обов’язки з об’єктивних причин, наприклад, через створення перешкод матір’ю дитини, хворобу, це не буде підставою для позбавлення батьківських прав.

Відповідно до звернення до суду необхідно підготувати ряд доказів — зокрема довідка про заборгованість по аліментах, характеристики з навчального закладу, медичні картки тощо. Варто враховувати, що заборгованість може бути встановлена, якщо є відповідне рішення суду про їх стягнення або ж договір. У випадку їх відсутності встановити борг неможливо, оскільки буде вважатись, що батько надає утримання, адже за стягнення ніхто не звертався.

Звернутись з відповідним позовом можуть один з батьків, опікун, піклувальник, особа, в якої дитина проживає, відповідні медичний, навчальний або інший дитячий заклад, де проживає дитина, орган опіки та піклування, прокурор, або ж безпосередньо дитина, яка досягла чотирнадцяти років.

Наслідки позбавлення батьківських прав

Варто врахувати, що позбавлення батьківських прав має визначені законом наслідки, зокрема така особа:

 • втрачає немайнові права відносно дитини та звільняється від обов’язку її виховувати;
 • не може бути представником дитини;
 • втрачає встановлені державою пільги та допомогу, що надаються сім’ям з дітьми;
 • не може усиновлювати, а також бути призначеним опікуном та піклувальником;
 • не може одержати в майбутньому тих майнових прав, пов’язаних із батьківством, які вона могла б мати у разі своєї непрацездатності (право на утримання від дитини, право на пенсію та відшкодування шкоди у разі втрати годувальника, право на спадкування);
 • втрачає інші права як батька (матері) дитини.

При цьому обов’язки по сплаті аліментів не припиняються. А якщо вони не призначені, то призначаються судом при винесенні рішення про позбавлення батьківських прав.

Судові перспективи

Як писалось вище, позбавлення батьківських прав є крайнім заходом впливу. Тому практика позбавлення прав нерадивих батьків, з причини їх ухилення від утримання і виховання дитини, досить суперечлива. В багатьох випадках, особливо коли батьки не з’являються в суд, позови задовольняють. Однак коли відповідач заперечує проти позову, приходить на засідання, а відповідно і обґрунтовує свої дії, то суди часто стають саме на їх бік. Тому перш ніж готуватись до суду, необхідно проконсультуватись у сімейного адвоката щодо перспектив та можливості отримати позитивне рішення.

Реєстрація благодійного фонду 2022

Розповімо які благодійні організації можна створити в Україні, порядок їх створення та реєстрації, а також особливості реєстрації в умовах воєнного часу та обмеженого функціонування державних реєстрів

Трудові відносини в умовах війни

В даному матеріалі більш детально пояснимо як можна врегулювати відносини в трудовій сфері під час воєнного стану, що робити при фактичній неможливості виконувати роботу через бойові дії, які зміни бу

ПДВ в умовах воєнного стану

Зараз розглянемо основні зміни та деталі нарахування та ведення обліку податку на додану вартість в умовах війни, реєстрації податкових накладних та розрахунків коригувань та нарахування податкового к