Стягнення аліментів: що потрібно знати

Оскільки сімейне право є однією з основних практик Sankam Law Firm, то звернення з питань аліментів дуже часті та звичні. На жаль, в більшості випадків клієнти мало обізнані про багато важливих моментів, через що виникають труднощі і проблеми. В даному матеріалі спробуємо дати відповіді на найбільш поширені питання щодо призначення та стягнення аліментів, їх сплати, а також яку допомогу може надати сімейний адвокат з аліментів.

З якого часу потрібно сплачувати аліменти?

Відповідно до Сімейного кодексу України батьки зобов’язані утримувати своїх дітей до досягнення ними повноліття, або до досягнення 23 років, якщо дитина продовжує навчання і потребує матеріальної допомоги.

Відповідно, утримувати дитину батьки зобов’язані з її народження. А от щодо аліментів, які можна чітко порахувати і стягнути заборгованість, то тут ситуація інша.

Аліменти можуть бути встановлені або рішенням суду або договором про утримання дитини, який укладається між подружжям. Саме в цих документах фіксується розмір аліментів та обов’язок одного із подружжя сплачувати аліменти в не меншому розмірі.

Відповідно аліменти призначаються з дати звернення до суду з відповідною заявою або ж з дати підписання відповідного договору.

І лише за наявності відповідного судового рішення, можна говорити про можливість стягнення аліментів, в тому числі заборгованості.

Аліменти за минулий час

Виходячи з написаного вище, потрібно розрізняти стягнення аліментів за минулий час і призначення аліментів за минулий час.

Стягнення за минулий час має місце, коли було наявне відповідне судове рішення та виконавчий лист, однак він не був пред’явлений виконавцю. В такому випадку стягувач має право подати виконавчий документ виконавцю та стягнути несплачені аліменти за минулий час з дати, визначеної в рішенні суду, але не більше як за 10 років.

Однак, якщо до суду не зверталися, то потрібно говорити про призначення аліментів за минулий час. В цьому випадку ситуація зовсім інша, адже якщо особа не зверталась про призначення аліментів, то вважається, що інший з батьків належним чином виконував свої обов’язки по утриманню. Відповідно, СК України передбачає можливість призначити аліменти за минулий час лише за умови, якщо стягувач доведе, що він вживав заходів для одержання аліментів, але не міг їх одержати у зв’язку з ухиленням останнього від їх сплати. В такому випадку суд може призначити аліменти за минулий час, але не більше як за 10 років.

Варто зазначити, що процес доказування в таких справах досить складний, тому не варто затягувати і розраховувати, що можна буде в майбутньому щось стягнути за минулі роки.

Як встановити аліменти?

Як зазначалось вище, аліменти можуть бути встановлені рішенням суду або договором.

Питання договірного врегулювання детальніше опишемо в наступних матеріалах, а зараз звернемо увагу саме на призначення аліментів судом.

Той з батьків, з ким проживає дитина, має право звернутися до суду за призначенням аліментів з іншого з батьків.

Аліменти можуть бути встановлені або в частці від доходу платника або в твердій грошовій сумі. Право на вибір способу сплати аліментів належить виключно заявнику.

Як скласти заяву на аліменти?

В першу чергу потрібно знати, що призначення аліментів судом може відбуватись двома шляхами. Це принципово важливо.

Перший шлях — встановлення аліментів в мінімальних розмірах. Якщо це відсоток від заробітку: на одну дитину — ¼, на двох дітей — 1/3, на трьох і більше дітей — ½ заробітку (доходу), але не більше десяти прожиткових мінімумів на дитину відповідного віку на кожну дитину. Якщо тверда грошова сума — 50 відсотків прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Якщо стягувача задовольняють такі розміри і відсутні інші спірні питання, то заява подається в порядку наказного провадження, яке є суттєво простішим і швидшим, ніж подача позову. Суд видає судовий наказ без жодних спорів.

Якщо ж стягувач бажає отримати більший розмір аліментів, то заява подається в порядку позовного провадження, а в заяві наводяться докази в обґрунтування заявленого розміру аліментів.

В будь-якому випадку при складанні заяви радимо звернутися до сімейного адвоката. Якщо це перший варіант, то достатнім буде просто отримати підготовлений документ. Якщо ж другий варіант, то важливою є участь адвоката в розгляді справи судом. Це є запорукою отримання бажаного результату.

При другому варіанті важливим також для платника є залучення адвоката для визначення справедливої і посильної суми аліментів.

Реєстрація благодійного фонду 2022

Розповімо які благодійні організації можна створити в Україні, порядок їх створення та реєстрації, а також особливості реєстрації в умовах воєнного часу та обмеженого функціонування державних реєстрів

Трудові відносини в умовах війни

В даному матеріалі більш детально пояснимо як можна врегулювати відносини в трудовій сфері під час воєнного стану, що робити при фактичній неможливості виконувати роботу через бойові дії, які зміни бу

ПДВ в умовах воєнного стану

Зараз розглянемо основні зміни та деталі нарахування та ведення обліку податку на додану вартість в умовах війни, реєстрації податкових накладних та розрахунків коригувань та нарахування податкового к