Форс-мажор: що потрібно знати

Вже більше двох тижнів наша країна борониться від російського загарбника. Внаслідок збройної агресії зупинилося багато підприємств, економічна активність знизилася. Наші Збройні сили мужньо боронять нашу державу та стоять на захисті цивільного населення. В той же час, війна потребує значних економічних ресурсів.

У зв’язку з воєнними діями багато підприємств не може виконати свої договірні зобов’язання перед контрагентами. І це питання зараз та в подальшому потребуватиме вирішення. В даному матеріалі розглянемо поняття та механізм застосування форс-мажору або непереборної сили, що потрібно робити, коли вони виникли, отримання підтверджуючих документів від торгово-промислової палати та інші аспекти уникнення відповідальності внаслідок неможливості виконати зобов’язання у зв’язку з війною.

Що таке форс-мажорні обставини?

В українському законодавстві, зокрема в статті 617 Цивільного кодексу України, використовується таке поняття, як випадок або непереборна сила. Встановлено, що особа, яка допустила порушення зобов’язання, буде звільнена від відповідальності за таке порушення, за умови, що вона доведе, що це сталося внаслідок випадку чи непереборної сили.

У статті 141Закону України «Про торгово-промислові палати в Україні» закріплено, що форс-мажором (обставинами непереборної сили) є надзвичайні та невідворотні обставини, що об’єктивно унеможливлюють виконання зобов’язань, які встановлені умовами договорів, а також виконання обов’язків, передбачених законодавчими або іншими нормативними актами.

Перелік таких обставин також наведений в статті 141 згаданого закону, однак він не є вичерпним, адже сторони в укладеному договорі мають право передбачити і інші обставини. Збройний конфлікт та військові дії є в законодавчому переліку та вважаються форс-мажором в усьому світі.

Механізм застосування

Потрібно розуміти, що сама лише наявність воєнних дій в державі не є безперечною підставою для звільнення від відповідальності. Основним для цього є причинно-наслідковий зв’язок між певною обставиною та неможливістю виконання зобов’язання. Іншими словами необхідно довести, що саме воєнні дії стали перешкодою для виконання умов договору.

Також важливим моментом є те, що форс-мажор не звільняє від самого зобов’язання, а лише від відповідальності. Якщо ж обставини тривають достатньо довго, то сторони можуть припинити дію договору або домовитися врегулювати відносини іншим шляхом.

Саме головне відразу необхідно повідомити контрагента про неможливість виконання зобов’язання у встановлені строки. Досить часто в договорах прописується конкретний строк, протягом якого потрібно надати таке повідомлення. Намагайтеся його дотриматися. При виникненні труднощів (в багатьох містах не працювала пошта, виникли проблеми з інтернетом) необхідно направити повідомлення відразу при нагоді. Окрім того підготувати документи, які підтверджували, що неможливо було направити повідомлення раніше.

Далі з контрагентом бажано досягти домовленості щодо врегулювання відносин — перенесення строків, припинення договору або інші механізми. Якщо ж цього зробити не вдалося, варто звертатися до Торгово-промислової палати для засвідчення форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Отримання сертифікату про форс-мажор

На території України засвідчення форс-мажору здійснює Торгово-промислова палата України та її регіональні відділення. Більш детальну інформацію про адреси, порядок та вартість можете прочитати на офіційному сайті ТПП України.

Варто відзначити, що сертифікат отримується по кожному окремому договору (угоді) або податковому зобов’язанню, час виконання якого настав. Ось чому бажано домовитися із більшою кількістю контрагентів про врегулювання відносин.

Для отримання сертифікату необхідно заповнити та подати заяву за встановленою формою, а також копії документів, які підтверджуються неможливість виконання зобов’язання саме внаслідок відповідної обставини. До заяви потрібно долучити копію відповідного договору та інших документів, пов’язаних з його укладенням та попереднім виконанням. Також потрібно подати докази існування відповідних обставин і наявності причинно-наслідкового зв’язку: інформація про запровадження воєнного стану, перебування складів в зоні бойових дій, знищення, пошкодження товарів та об’єктів тощо.

Саме на підставі вірно складеної заяви та підготовленого комплекту документів ТПП видасть сертифікат про форс-мажор.

При необхідності отримання допомоги, звертайтеся до відповідних фахівців.

Теги: Адвокат.

Зміни податкового законодавства 2022: повернення перевірок і штрафів

Які зміни в оподаткуванні відбудуться з травня 2022 року, хто зможе користуватися пільгами щодо дотримання податкових строків, в які строки мають бути виконані податкові зобов’язання іншими підприємця

Реєстрація благодійного фонду 2022

Розповімо які благодійні організації можна створити в Україні, порядок їх створення та реєстрації, а також особливості реєстрації в умовах воєнного часу та обмеженого функціонування державних реєстрів

Трудові відносини в умовах війни

В даному матеріалі більш детально пояснимо як можна врегулювати відносини в трудовій сфері під час воєнного стану, що робити при фактичній неможливості виконувати роботу через бойові дії, які зміни бу