Поділ майна подружжя, придбаного в кредит

Як відомо, майно, набуте чоловіком та дружиною в період шлюбу (або в період «цивільного шлюбу») є їх спільною сумісною власністю. На це не впливає наявність заробітку в кожного з них. Є певні виключення з цього правила, але то окрема категорія справ та все визначається в індивідуальному порядку.

Так само подружжя має право розділити це спільне сумісне майно.

При цьому досить часто сім’ї купують певне цінне майно (квартира, земля, автомобіль тощо) за допомогою кредитних коштів, які потім поступово повертають. В цьому випадку при подальшому поділі такого майна можливе виникнення питань.

Якщо кредит був повністю погашений за час шлюбу, то проблем не виникає — майно як придбане, так і повністю погашені боргові зобов’язання в шлюбі.

Проте як бути, якщо на час розірвання шлюбу, кредит повністю не погашений? Після розлучення майно (особливо характерно для автомобілів) залишається у фактичному володінні одного з подружжя, який і погашає решту заборгованості за кредитом. Чи буде таке майно спільним сумісним, як будуть визначатись частки, та чи має право співвласник, який самостійно погасив решту кредиту на компенсацію? Відповіді на ці питання спробуємо дати з урахуванням практики Верховного Суду.

Головне — якщо майно було придбане за час шлюбу, воно є спільною сумісною власністю подружжя, навіть, якщо кредит остаточно був погашений після розлучення і лише одним з подружжя.

Така позиція міститься в Постановах ВС від 17 липня 2019 р. по справі № 183/3265/14-ц, та від 6 лютого 2018 р. по справі № 235/9895/15-ц.

Однак в питаннях визначення часток та зобов’язань Верховний Суд дійшов різних висновків у кожній з цих Постанов при схожості ситуацій.

В обох справах наступна ситуація: 1) за час шлюбу був придбаний автомобіль; 2) частина кредитних коштів була повернута за час шлюбу; 3) шлюб було розірвано до повної виплати кредитних коштів; 4) автомобіль залишився у володінні одного з подружжя (відповідача), який самостійно виплатив решту заборгованості за кредитом.

В Постанові від 6 лютого 2018 р. ВС робить висновок, що автомобіль є спільною сумісною власністю подружжя, а позивачу належить частка в розмірі 1/3 спірного авто (оскільки за час шлюбу було погашено 2/3 кредитних зобов’язань), компенсація за яку повинна бути стягнута з відповідача. Автомобіль залишається у власності відповідача.

В Постанові від 17 липня 2019 р. ВС також робить висновок, що автомобіль належить подружжю на праві спільної сумісної власності, однак в рівних частинах — по ½ кожному з подружжя. При цьому компенсацію позивачу не присуджує, зважаючи на те, що для цього необхідно, щоб відповідач вніс необхідну суму на депозит суду. Разом з цим, оскільки відповідач звернувся із зустрічним позовом про стягнення частини коштів, які той самостійно сплатив за кредитом, присуджує відповідачу компенсацію з позивача половини суми кредитних зобов’язань, які були фактично сплачені.

При цьому ВС зазначає, що у цій справі у подружжя, крім права спільної сумісної власності на придбаний частково за рахунок кредитних коштів автомобіль, унаслідок укладення кредитного договору, виникає також і зобов`язання в інтересах сім`ї у вигляді повернення отриманої грошової суми, виконання якого подружжя здійснює як солідарні боржники, оскільки договір, укладений одним із подружжя в інтересах сім`ї, створює обов`язки для другого з подружжя, якщо майно, одержане за договором, використане в інтересах сім`ї.

Таким чином, праву спільної сумісної власності на автомобіль кореспондує зобов`язання подружжя щодо повернення грошової суми, отриманої на підставі кредитного.

Щодо припинення права власності та стягнення компенсації ВС зазначає, що стягненням компенсації у вигляді ½ частини сплачених грошових коштів у рахунок вартості автомобіля, який є об`єктом права спільної сумісної власності подружжя, на користь одного з подружжя, саме по собі вказує на наміри особи припинити її право на частку в указаному майні. Водночас поділ майна у такий спосіб, окрім згоди позивачки на отримання компенсації, можливий лише за умови попереднього внесення другим із подружжя відповідної грошової суми на депозитний рахунок суду, чого відповідач не зробив.

Таким чином в цих постановах є спільне — визнання права спільної сумісної власності на кредитний автомобіль. Однак є і відмінність — затвердження різних часток. І найсуттєвіша відмінність — можливість припинення права спільної сумісної власності та стягнення компенсації за частку в ній без попередньої сплати суми в депозит суду.

Зважаючи на те, що ці Постанови були прийняті вже новим Верховним Судом, дана ситуація не сприяє установленню єдиної судової практики. Відповідно є різні шляхи вирішення ситуації з майном, придбаним за кредитні кошти.

Однак в будь-якому випадку, майно, придбане за час шлюбу за рахунок кредитних коштів, є спільною сумісною власністю подружжя, навіть, якщо кредит був частково повернутий одним з подружжя після розірвання шлюбу.

Реєстрація благодійного фонду 2022

Розповімо які благодійні організації можна створити в Україні, порядок їх створення та реєстрації, а також особливості реєстрації в умовах воєнного часу та обмеженого функціонування державних реєстрів

Трудові відносини в умовах війни

В даному матеріалі більш детально пояснимо як можна врегулювати відносини в трудовій сфері під час воєнного стану, що робити при фактичній неможливості виконувати роботу через бойові дії, які зміни бу

ПДВ в умовах воєнного стану

Зараз розглянемо основні зміни та деталі нарахування та ведення обліку податку на додану вартість в умовах війни, реєстрації податкових накладних та розрахунків коригувань та нарахування податкового к