Розблокування податкових накладних

Відповідно до податкового законодавства значна кількість податкових накладних по ПДВ (далі — ПН) підлягає моніторингу.

Після направлення ПН на реєстрацію, платник податків має отримати квитанцію про: 1) прийняття; 2) неприйняття; 3) зупинку реєстрації ПН. Квитанція повинна бути надіслана платнику протягом операційного дня, коли ПН було відправлено на реєстрацію. Якщо в цей строк платнику не направлено квитанцію про неприйняття або зупинення реєстрації, то відповідна ПН вважається зареєстрованою.

Квитанція про неприйняття зазвичай надсилається у випадку складення накладної з явними порушеннями. В цьому випадку варто звернути увагу на правильність оформлення та складення ПН.

Інша ситуація, коли реєстрацію ПН було зупинено.

Зупинення реєстрації ПН

У випадку зупинення реєстрації накладної платнику надається можливість протягом 365 днів з дати виникнення зобов’язання по відповідній ПН надати документи та письмові пояснення для її розблокування.

Такими документами можуть бути:

 • договори, а також додатки та додаткові угоди до них;
 • доручення на отримання матеріальних цінностей, внутрішні документи підприємства, що надають відповідні повноваження по отриманню товарів;
 • первинні документи, що підтверджують отримання або передачу товару, його зберігання і перевезення, роботи по навантаженню та розвантаженню, інвентаризацію, тощо (специфікації, накладні, акти прийому-передачі, рахунки, ТТН тощо);
 • документи, що підтверджують проведення оплати (банківські виписки, платіжні доручення);
 • документи, що підтверджують якість та відповідність продукції (декларації відповідності, сертифікати тощо), якщо вони передбачені договором або законом.

Копії даних документів разом з письмовими поясненнями надсилаються контролюючому органу за допомогою відповідних засобів електронного документообігу.

Вказані документи розглядаються відповідними комісіями, які приймають або рішення про розблокування податкової накладної та її реєстрацію або про відмову в реєстрації.

Оскарження рішень про відмову в реєстрації ПН

При отриманні рішення про відмову в реєстрації ПН, платник має беззаперечне право його оскаржити. Є декілька варіантів оскарження: адміністративне та/або судове. При цьому подання скарги в адміністративному порядку не позбавляє права в подальшому звернутись до суду при отриманні негативного результату. У випадку ж подачі позову до суду подавати скаргу в адміністративному порядку не можна.

При адміністративному оскарженні скаргу потрібно подати протягом 10 календарних днів з дня набрання чинності рішення про відмову в реєстрації накладної.

Скарга подається в електронній формі відповідними засобами зв’язку до ДФС України. Строк розгляду — 10 календарних днів з дати отримання (продовженню не підлягає). Якщо протягом цього часу не буде отримане відповідне рішення, то скарга вважається задоволеною, а ПН підлягає реєстрації.

У скарзі потрібно зазначити:

 • найменування, податковий номер та адресу платника, що подає скаргу;
 • номер рішення про відмову у реєстрації, яке оскаржується;
 • дату рішення про відмову;
 • підстави незгоди платника з відповідним рішенням про відмову в реєстрації;
 • інформацію про те, що рішення не оскаржувалось в суді;
 • вимоги платника;
 • електронну адресу для направлення рішення за результатами скарги.

До скарги потрібно додати копії відповідних документів, що підтверджують позиціє платника та пояснення.

Розблокування накладних через суд

Якщо за результатами адміністративного оскарження буде отримано рішення про відмову в задоволенні скарги, то єдиним шляхом для захисту є звернення до адміністративного суду.

Позов потрібно ретельно підготувати та подати в найкоротші строки. Загалом по спорах з податковою застосовується позовна давність тривалістю в три роки, однак у випадку з реєстрацією податкових накладних це бажано зробити значно швидше.

Реєстрація благодійного фонду 2022

Розповімо які благодійні організації можна створити в Україні, порядок їх створення та реєстрації, а також особливості реєстрації в умовах воєнного часу та обмеженого функціонування державних реєстрів

Трудові відносини в умовах війни

В даному матеріалі більш детально пояснимо як можна врегулювати відносини в трудовій сфері під час воєнного стану, що робити при фактичній неможливості виконувати роботу через бойові дії, які зміни бу

ПДВ в умовах воєнного стану

Зараз розглянемо основні зміни та деталі нарахування та ведення обліку податку на додану вартість в умовах війни, реєстрації податкових накладних та розрахунків коригувань та нарахування податкового к